Učitelský sbor

Na této stránce se dozvíte něco o našich skvělých učitelích a zaměstnancích.

 

Mgr. Lukáš Bláža

lukas.blaza@sportovniskoly.cz

Třídní učitel 1.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Prvouka, Tělesná výchova, Vlastivěda

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: UEFA A licence - fotbal

             Trenér III. třidy specializace atletika

             Instruktor funkčního australského tréninku

             Cvičitel lyžování, Instruktor cykloturistiky

                       

Něco o mně:

Odmala jsem tíhnul ke sportu. Tím mým nejoblíbenějším se stal fotbal, který celý život hraji a již několikatý rok trénuji, aktuálně hráče do 16 let na Spartě Praha. Troufám si říct, že jsem pozitivní člověk, který miluje srandu, sport, cestování a čokoládu. Na druhou stranu nesnáším nespravedlnost a negativismus. Svůj život si nedokážu představit bez mé rodiny a mých přátel. Po dokončení magisterského studia jsem odjel na více než rok a půl na Nový Zéland, kde jsem zlepšoval angličtinu a pracoval jako trenér / manažer fotbalové mládežnické akademie. S dětmi pracuji už více než 9 let a na této práci mě nejvíce baví vidět jejich pokrok, radost a úsměv.

Moje motto:

„Ničeho nelituj, život co máš je tvůj, žij a měj rád, co je." - Tomáš Klus

 

Mgr. Veronika Stočková

veronika.stockova@sportovniskoly.cz

Třídní učitelka 2.třídy

Český jazyk, Pracovní činnosti, Prvouka

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: TAP - Trenér atletické přípravky

 

Něco o mně:

K práci s dětmi jsem se dostala již při studiu na Pedagogickém lyceu. Učitelství pro 1.stupeň ZŠ jsem dále studovala na Pedagogické fakultě UK. Mou specializací a zároveň i koníčkem je dramatická výchova.

 

Mgr. Tereza Rubášová

tereza.rubasova@sportovniskoly.cz

Třídní učitelka 3.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Prvouka, Tělesná výchova, Vlastivěda

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: Lektor volnočasových aktivit se zaměřením na oblast

             environmentálního vzdělání

 

Něco o mně:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze. Učila jsem malé děti i dospělé, ale nejvíce zkušeností mám z cestování, které je mým největším koníčkem. Nyní se starám o dva malé syny a od těch se učím zase já :-).

Moje motto:

"Co tě nezabije, to tě posílí."

 

Mgr. Jan Kulíšek

jan.kulisek@sportovniskoly.cz

Třídní učitel 4.třídy

Matematika

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: TAP - Trenér atletické přípravky

             Instruktor lyžování

 

Něco o mně:

Práce s dětmi mě obklopovala již od mých 8 let, kdy jsem se stal členem turistického oddílu, kde jsem později zastával funkci instruktora a následně i vedoucího. Oddíl mi předal mnoho zkušeností a našel jsem tam skvělé přátele. Po střední škole pro mě byla pedagogická fakulta prioritou, protože jsem chtěl dál pokračovat v tom, co bylo mým koníčkem. Na fakultě jsem měl k učitelství 1. stupně specializaci tělesná výchova, jelikož sport je nedílná součást mého volného času, hlavně volejbal, lyžování a v poslední době také squash a kruhové tréninky.

 

Mgr. Alena Víšková

 alena.viskova@sportovniskoly.cz

Třídní učitelka 5.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Přírodověda

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: TAP – Trenér atletické přípravky

 

Něco o mně:

K práci s dětmi jsem inklinovala již od svých středoškolských let. V této době jsem se pravidelně účastnila dětského vodáckého tábora jako táborová vedoucí. Během studia jsem pracovala jako au-pair v České republice a Irsku. Působila jsem také jako dobrovolník v projektu - Fond ohrožených dětí v zařízení Klokánek. Pro práci pedagoga jsem se rozhodla po svém dvouročním pobytu v Jihovýchodní Asii, kde jsem pracovala jako učitelka anglického jazyka a matematiky a věnovala jsem se vzdělávání dospělých. Mojí velikou vášní je cestování a poznávání odlišných kultur světa. Jsem sběratelkou adrenalinových sportů a ráda si přečtu knihu či zhlédnu film inspirovaný skutečnou událostí. Jsem přesvědčena o tom, že hudba léčí a s úsměvem jde všechno lépe :-).

Moje motto:

„Štěstí přeje odvážným a připraveným.“

 

Mgr. Dita Franklová

dita.franklova@sportovniskoly.cz

Zakladatel Atletiky Človíček

Tělesná výchova

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: Trenér I. třídy specializace atletika

             Trenér II. třídy specializace Sport a pobyt v přírodě

             Trenér II. třídy specializace Cvičení rodičů s dětmi

             Trenér II. třídy specializace Všestrannost

             Instruktor lyžování, Instruktor lanových aktivit

             Zdravotník zotavovacích akcí, Masér

                      

Něco o mně:

Již odmala jsem měla to obrovské štěstí, že mne rodiče vedli ke sportu. Nejdříve to byl tenis, poté gymnastika a s přechodem na základní školu se stala mým velkým koníčkem atletika, u které jsem vydržela do konce studia na vysoké škole. Po několika letech praxe cvičení s dětmi jsem se vrátila i k atletice pro nejmenší a splnila si sen mít svůj oddíl a trénovat malé človíčky. S přibývajícími roky se z malých človíčků staly školáci a nabídku učit tělesnou výchovu na sportovní škole jsem přijala s nadšením. Je pro mne velmi důležité, aby děti hodiny TV bavily, byly nadšené a motivované sportovat a hýbat se. Mezi mé priority patří kvalitní a dobře odvedená hodina, která nesmí být nikdy stejná. Úsměv a spokojenost dětí jsou u mne na prvním místě. Zároveň je důležité, aby učitel nebyl jen profesor, ale aby byl s dětmi kamarád a dokázal si s nimi i hrát. Ve volných chvílích, kterých je opravdu málo, se snažím aktivně relaxovat či si hrát s mými dvěmi krásnými dcerami.

Moje motto:

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ - Seneca

„Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.“ - Hans Urs Von Balthasar

 

ak. mal. Radim Vejvoda

radimvejvoda@seznam.cz

Grafika, Výtvarná výchova

Vzdělání: vysokoškolské - titul ak. mal.

Licence: Akademický malíř z AVU

 

Něco o mně:

Svoji základní školu jsem začal ve švédském Stockholmu, posléze dostudoval v ČR. Přes střední uměleckoprůmyslovou jsem dokončil uznávanou Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jiroudka. Velký zlom nastal, když moje vlastní děti šly na základní školu, uvědomil jsem si kolik jim toho můžu dát sám a jak jim pomoc. V té samé škole, díky tomu začala moje pedagogická činnost. Začal jsem více pracovat soukromě a individuálně. Svoji pedagogickou činnosti považuji za poslání a moc rád se ji věnuji. Pokud se chcete dozvědět něco více, koukněte na moje stránky www.radimvejvoda.cz .

Moje motto:

„Ani den bez čárky." - Plinius Minor

 

Mgr. Dana Klásková

dana.klaskova@volny.cz

Hudební výchova

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: Učitelka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor HV - nástroj (housle)

             Učitelka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor HV - NJ

 

Něco o mně:

Hudba je mým životním stylem. Hraji na housle v několika kapelách různých žánrů a sama pořádám koncerty. Kromě této školy jsem zaměstnána v DDM Praha 5, kde vedu individuální i skupinovou výuku hry na různé nástroje (housle, klavír, kytara, flétna) a výuku němčiny. V hodinách hudební výchovy zpíváme písničky, které nás baví, hrajeme hudební hry a učíme se noty.

Moje motto:

Žádný učený z nebe nespadl."

 

 

Mgr. Marie Sobotová

marie.sobotova@sportovniskoly.cz

Školní družina

Vzdělání: vysokoškolské - titul Mgr.

Licence: TAP - Trenér atletické přípravky

 

Něco o mně:

Již od střední školy jsem se pohybovala okolo malých a středně malých dětí. Hlídala jsem děti při studiu, jezdila na tábory jako vedoucí, trénovala malé florbalisty a florbalistky a vůbec se věnovala volnočasové pedagogice. Po dokončení studií slovo dalo slovo a tak se stalo, že jsem skončila ve Človíčkovi.

Moje motto:

„S úsměvem jde všechno lépe."

 

Eva Drbohlavová

eva.drbohlavová@sportovniskoly.cz

Školní družina

Vzdělání: středoškolské, studuji Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou

Licence: Čtením a psaním ke kritickému myšlení

             Komunikační kurz Respektovat a být respektován

             Práce se vztahy dětí ve třídě

             Kurz psychiatrického minima

             Zdravotník zotavovacích akcí

             Lyžařský a plavecký kurz

             TAP - Trenér atletické přípravky

 

Něco o mně:

Mé aktivní sportovní dětství začínalo ve skautu, pokračovalo lyžařskými kurzy, kanoistikou i horolezectvím. Dále mě baví tvoření, sport a vzdělávání. Nejvíce mě ale naplňuje práce s dětmi, a proto se teď citím dobře u nás v družině. V mé práci mi pomáhá i mnoho akreditací (viz výše). Další zkušenosti mi dala i výchova čtyř dětí, včetně domácí školy, která mi otevřela netušené možnosti celoživotního růstu.      

 

Moje motto:

„Učím, protože mě to baví."

 

Natálie Tymlová

natalie.tymlova@sportovniskoly.cz

Školní družina

 

Kateřina Poláková

katerina.polakova@sportovniskoly.cz

Školní družina

 

Anežka Charvátová

anezka.charvatova@sportovniskoly.cz

Koordinátor vzdělávacích aktivit, Administrativa

 

Vzdělání: Vysokoškolské - titul Bc.
 

Licence: Kurz zdravého způsobu života a prevence drogových závislostí

             Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

             Kurz práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem

             Kurz internetové poradenství jako nástroj při krizové intervenci

             Mensa NTC learning I. a II.

             Peer aktivista v oblasti partnerských vztahů a HIV/AIDS

             Peer aktivista v oblasti antikoncepce, menšinové sexuální orientace a dalších oblastí sexuálního zdraví


Něco o mně:

Studuji navazující magisterské studium Sociální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Odbornou praxi u dětí a mládeže jsem získala díky organizaci táborů, seznamovacích kurzů, učením v mateřské škole, zapojením se do projektů nejrůznějších neziskových organizací a studiem v Estonsku. Poslední dva roky jsem působila jako vedoucí vychovatelka školní družiny. Ráda cestuji, zpívám a poznávám vše nové. Svůj volný čas věnuji dobrovolnictví, jazykům, literatuře, hudbě a přátelům. Jsem týmový hráč a i v osobním životě ctím fair play.

 

Moje motto: 

It's kind of fun to do the impossible" - Walt Disney