Podívejte se k nám

-

U nás děti mají možnost využít ke sportu i chodbu.

Lezecká stěna ve třídě.

Nechybí ani patro pro relaxaci

Všade plno nazorných pomůcek.
Po koberci letem svěrem.
U nás se děti nenudí.

Násobilku opakujeme i pri cestě po schodech.

Tohle se nedá přehlédnout.
V jídelně si děti mohou kupovat zdravé svačinky, které vyrábí naše šikovná kuchařka Hanka.