Další vzdělávání - programy a spolupráce

     
 • Finanční gramotnost - interaktivní výstavy- Peníze nebo život, výstava Play, Vikýře play
 • Čtenářská gramotnost - pravidelné návštěvy městské knihovny, testy pro žáky
 • Práce s talentovanou a nadanou mládeží- spolupráce s Mensou ČR, NTC Learning metoda, testy a úkoly pro žáky
 • Práce s nadanou mládeží- experimenty- spolupráce v programech Věda nás baví, IQ Park, IQLandie
 • Ekologie a odpady - spolupráce a účast v soutěži ve sběru papíru s Pražskými službami, návštěvy ekocentra Toulcova dvora
 • Logopedie - spolupráce s klinickým logopedem
 • Fyzioterapie - spolupráce se školním fyzioterapeutem, masérem a podologem
 • Pohyb, hygiena, otužování - celoroční plavecký výcvik na Slavii, atletika, lyžařský kurz, kurz bruslení, cykloturistika
 • Poruchy spec.ped.- spolupráce se speciálním pedagogem a PPP
 • Školní lékař- spolupráce se školní zubařkou
 • Mini botanická zahrada- spolupráce se zahradnictvím
 • Preventivní programy - představení Preventivní triky elektriky, Kontakt s cizím člověkem
 • Program se seniory- spolupráce s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, výtvarné dílny i pro seniory ve spolupráci s o.s.Veselý podzim
 • Spolupráce se sportovními organizacemi a kluby


 •