Pozvánka na ustavující schůzi Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s.

16.12.2016 14:20

Vážení rodiče a přátelé školy,

srdečně Vás zveme na ustavující schůzi Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s. (dále jen „SRPŠ“), která proběhne dne 19. ledna 2017 v 18:00 hod. v prostorách restaurace Pod Hrází (https://hospudka-karolina.cz/restaurace/).
Vaše účast je velice důležitá, jelikož konáním ustavující schůze a schválením stanov dojde k založení SRPŠ jako subjektu, jehož prostřednictvím můžete spolurozhodovat o školní i mimoškolní činnosti žáků školy.
Program ustavující schůze Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s.:
1) Registrace a sepsání listiny přítomných zakladatelů spolku
2) Zahájení ustavující schůze a volba předsedajícího
3) Přijetí rozhnodnutí o schválení úplného znění stanov 4) Volba členů představenstva
5) Volba náhradníka představenstva
6) Schválení členského ročního příspěvku v navrhované výši 200,- Kč
7) Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku
8) Diskuse, závěr
Kandidáti na členy představenstva a náhradníka představenstva jsou:
Mgr. Petra Spilková
Ing. Kateřina Pelikánová
Ing. Michaela Kellerová
Ing. Linda Fiřtová
Těšíme se na Vaši účast!
V Praze dne 16.12.2016 

Svolavatelé - Mgr. Petra Spilková
Ing. Kateřina Pelikánová
Ing. Michaela Kellerová
Ing. Linda Fiřtová

 

Návrh stanov naleznete zde.