iQPark ve škole

U příležitosti otevření hostí v září 2013 Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček v Praze 10 - Hostivaři výstavu herních a zábavních interaktivních pomůcek. Exponáty vznikaly po vzoru světových „sciencecenters“ a čerpájí z jimi ověřených konceptů, které nenucenou formou nabízejí výuku a poznávání (škola hrou). Tyto exponáty jsou v maximálně možné míře názorné (tedy poměrně jednoduché), interaktivní (tzn. umožňující zapojení návštěvníka do jejich fungování), atraktivní (tzn. demonstrující příslušný jev zajímavou formou) a edukativní (tzn. umožňující pochopení demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků).

Hlavní cíle výstavy:

  • Prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů.
  • Na principu ŠKOLA HROU podnítit mladou generaci k sebevzdělávání a sebepoznávání.
  • Podněcování zájmu o vzdělání, vědu, techniku a přírodní obory.
  • Nenásilný rozvoj tvůrčích schopností zejména dětí a mládeže.
  • Poznávání sebe sama, svých možností a dovedností, propagace zdravého životního stylu.
  • Nový pohled na prostředí, ve kterém žijeme, environmentální výchova.
  • Aktivní využití volného času spojené se vzděláváním.

Výstava je určena pro všechny od malých dětí, přes školní mládež, rodiny s dětmi až po seniory.