Zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu do naší nové 1. třídy jsou následující:

SZŠ 1/17 přijat
SZŠ 2/17 přijat
SZŠ 3/17 přijata
SZŠ 4/17 přijata
SZŠ 5/17 přijata
SZŠ 6/17 přijat
SZŠ 7/17 přijat
SZŠ 8/17 přijat
SZŠ 9/17 nepřijata
SZŠ 10/17 přijat
SZŠ 11/17 nepřijat
SZŠ 12/17 přijata
SZŠ 13/17 přijata
SZŠ 14/17 přijat
SZŠ 15/17 přijata
SZŠ 16/17 přijata
SZŠ 17/17 přijat
SZŠ 18/17 nepřijata
SZŠ 19/17 nepřijat
SZŠ 20/17 přijat
SZŠ 21/17 nepřijat
SZŠ 22/17 přijat
SZŠ 23/17 přijat
SZŠ 24/17 přijat
SZŠ 25/17 nepřijat
SZŠ 26/17 přijat
SZŠ 27/17 nepřijat
SZŠ 28/17 nepřijat
SZŠ 29/17 přijata
SZŠ 30/17 přijat
SZŠ 31/17 nepřijat
SZŠ 32/17 nepřijata
SZŠ 33/17 nepřijat

 

Všem úspěšně přijatým gratulujeme a pokud ještě nemáte zaplacenou zálohu, nechť prosím učiňte do 16.4.2017.

Spádové školy přijatých zájemců a dětí s odkladem budeme informovat.

Pokud jste byli nepřijati, proti rozhodnutí se můžete odvolat.

Ostatní dotazy směřujte na radka.sotakova@sportovniskoly.cz

 

Děkujeme za zájem o naši školu!

 

Zápis do první třídy proběhne v úterý 4.4.2017 a ve středu 5.4.2017.

V případě zájmu vyplňte online přihlášku zde, budeme vás kontaktovat s nabídkou akcí, které pro budoucí prvňáčky pořádáme.

Kritéria přijetí do Sportovní ZŠ Človíček

Ve školním roce 2017/2018 Sportovní základní škola Človíček otevře první třídu s maximálním počtem 20 žáků.

V případě volné kapacity do určeného počtu 20 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií:  

 1. Dítě navštěvující Sportovní mateřskou školu Človíček
 2. Výsledky vstupního pohovoru, který zahrnuje:
  • řečovou oblast
  • oblast vnímání času
  • oblast matematických představ
  • oblast zrakového vnímání
  • oblast sluchového vnímání
  • oblast vnímání prostoru
  • hrubá a jemná motorika
  • oblast grafomotoriky
  • pohybové nadání
  • samostatnost a dodržování pravidel na jednotlivých stanovištích
 3. V případě stejného výsledku dvou a více dětí v celkovém hodnocení vstupních pohovorů bude z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na pohybové aktivity doplňkovým kritériem pohybové nadání

Jako potvrzení zájmu nastoupit do Sportovní ZŠ Človíček bereme zaplacení zálohy 4.000,- Kč, která bude v případě nástupu odečtena od první platby. Dětem nepřijatým z kapacitních důvodů bude záloha vrácena v plné výši. V případě nenastoupení záloha propadá. Při nezaplacení zálohy bude přijat následující uchazeč.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, kartičky pojišťovny.

Další dokumenty

Pokud máte zájem o přestup nebo o zápis, kontaktujte nás, nebo vyplňte on-line formulář.

Školné

Připravili jsme pro vás dvě možné varianty platby. První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby. Druhá varianta ALL INCLUSIVE je učena pro ty, kdo chtějí v maximální míře využívat všech výhod a možností, které Sportovní mateřská škola Človíček nabízí.

Platbu školného prosím poukazujte na č.ú.: 2200150563/2010.

 

 • 1. STANDARD:
Školné 20 000,- na půl roku (5 měsíců)
Družina 2 000,- na půl roku (5 měsíců)
Oběd 36,- Kč za oběd

Cena školného zahrnuje učebnice, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček.

Kroužky lze přiobjednat individuálně dle nabídky.

 • 2. ALL INCLUSIVE

Cena 37 000,- na půl roku

služba ALL INCLUSIVE zahrnuje školné, učebnice, cvičebnice a pracovní sešity, počáteční pomůcky, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček, obědy, družinu, všechny kroužky pořádané školou v době 7-17hod., kurzy plavání a lyžování, divadla, výlety (s vyjímkou dopravy a ubytování). O vaše dítě tak bude postaráno každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc.